Lord Chandra Name (चन्द्र भगवान नाम)

No
Name Mantra
English Name Mantra

1.

ॐ श्रीमते नमः।

Om Shrimate Namah।

2.

ॐ शशधराय नमः।

Om Shashadharay Namah।

3.

ॐ चन्द्राय नमः।

Om Chandraya Namah।

4.

ॐ ताराधीशाय नमः।

Om Taradhishaya Namah।

5.

ॐ निशाकराय नमः।

Om Nishakaraya Namah।

6.

ॐ सुधानिधये नमः।

Om Sudhanidhaye Namah।

7.

ॐ सदाराध्याय नमः।

Om Sadaradhyaya Namah।

8.

ॐ सत्पतये नमः।

Om Satpataye Namah।

9.

ॐ साधुपूजिताय नमः।

Om Sadhupujitaya Namah।

10.

ॐ जितेन्द्रियाय नमः।

Om Jitendriyaya Namah।

11.

ॐ जयोद्योगाय नमः।

Om Jayodyogaya Namah।

12.

ॐ ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः।

Om Jyotishchakrapravartakaya Namah।

13.

ॐ विकर्तनानुजाय नमः।

Om Vikartananujaya Namah।

14.

ॐ वीराय नमः।

Om Viraya Namah।

15.

ॐ विश्वेशाय नमः।

Om Vishveshaya Namah।

16.

ॐ विदुषां पतये नमः।

Om Vidusham Pataye Namah।

17.

ॐ दोषाकराय नमः।

Om Doshakaraya Namah।

18.

ॐ दुष्टदूराय नमः।

Om Dushtaduraya Namah।

19.

ॐ पुष्टिमते नमः।

Om Pushtimate Namah।

20.

ॐ शिष्टपालकाय नमः।

Om Shishtapalakaya Namah।

21.

ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः।

Om Ashtamurtipriyaya Namah।

22.

ॐ अनन्ताय नमः।

Om Anantaya Namah।

23.

ॐ कष्टदारुकुठारकाय नमः।

Om Kashtadarukutharakaya Namah।

24.

ॐ स्वप्रकाशाय नमः।

Om Svaprakashaya Namah।

25.

ॐ प्रकाशात्मने नमः।

Om Prakashatmane Namah।

26.

ॐ द्युचराय नमः।

Om Dyucharaya Namah।

27.

ॐ देवभोजनाय नमः।

Om Devabhojanaya Namah।

28.

ॐ कलाधराय नमः।

Om Kaladhraya Namah।

29.

ॐ कालहेतवे नमः।

Om Kalahetave Namah।

30.

ॐ कामकृते नमः।

Om Kamakrite Namah।

31.

ॐ कामदायकाय नमः।

Om Kamadayakaya Namah।

32.

ॐ मृत्युसंहारकाय नमः।

Om Mrityusamharakaya Namah।

33.

ॐ अमर्त्याय नमः।

Om Amartyaya Namah।

34.

ॐ नित्यानुष्ठानदाय नमः।

Om Nityanushthanadaya Namah।

35.

ॐ क्षपाकराय नमः।

Om Kshapakaraya Namah।

36.

ॐ क्षीणपापाय नमः।

Om Kshinapapaya Namah।

37.

ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः।

Om Kshayavriddhisamanvitaya Namah।

38.

ॐ जैवातृकाय नमः।

Om Jaivatrikaya Namah।

39.

ॐ शुचये नमः।

Om Shuchaye Namah।

40.

ॐ शुभ्राय नमः।

Om Shubhraya Namah।

41.

ॐ जयिने नमः।

Om Jayine Namah।

42.

ॐ जयफलप्रदाय नमः।

Om Jayaphalapradaya Namah।

43.

ॐ सुधामयाय नमः।

Om Sudhamayaya Namah।

44.

ॐ सुरस्वामिने नमः।

Om Surasvamine Namah।

45.

ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः।

Om Bhaktanamishtadayakaya Namah।

46.

ॐ भुक्तिदाय नमः।

Om Bhuktidaya Namah।

47.

ॐ भद्राय नमः।

Om Bhadraya Namah।

48.

ॐ भक्तदारिद्र्यभञ्जनाय नमः।

Om Bhaktadaridryabhanjanaya Namah।

49.

ॐ सामगानप्रियाय नमः।

Om Samaganapriyaya Namah।

50.

ॐ सर्वरक्षकाय नमः।

Om Sarvarakshakaya Namah।

51.

ॐ सागरोद्भवाय नमः।

Om Sagarodbhavaya Namah।

52.

ॐ भयान्तकृते नमः।

Om Bhayantakrite Namah।

53.

ॐ भक्तिगम्याय नमः।

Om Bhaktigamyaya Namah।

54.

ॐ भवबन्धविमोचकाय नमः।

Om Bhavabandhavimochakaya Namah।

55.

ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः।

Om Jagatprakashakiranaya Namah।

56.

ॐ जगदानन्दकारणाय नमः।

Om Jagadanandakaranaya Namah।

57.

ॐ निःसपत्नाय नमः।

Om Nihsapatnaya Namah।

58.

ॐ निराहाराय नमः।

Om Niraharaya Namah।

59.

ॐ निर्विकाराय नमः।

Om Nirvikaraya Namah।

60.

ॐ निरामयाय नमः।

Om Niramayaya Namah।

61.

ॐ भूच्छायाच्छादिताय नमः।

Om Bhuchchayachchaditaya Namah।

62.

ॐ भव्याय नमः।

Om Bhavyaya Namah।

63.

ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः।

Om Bhuvanapratipalakaya Namah।

64.

ॐ सकलार्तिहराय नमः।

Om Sakalartiharaya Namah।

65.

ॐ सौम्यजनकाय नमः।

Om Saumyajanakaya Namah।

66.

ॐ साधुवन्दिताय नमः।

Om Sadhuvanditaya Namah।

67.

ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।

Om Sarvagamagyaya Namah।

68.

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

Om Sarvagyaya Namah।

69.

ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः।

Om Sankadimunistutaya Namah।

70.

ॐ सितच्छत्रध्वजोपेताय नमः।

Om Sitachchatradhvajopetaya Namah।

71.

ॐ सिताङ्गाय नमः।

Om Sitangaya Namah।

72.

ॐ सितभूषणाय नमः।

Om Sitabhushanaya Namah।

73.

ॐ श्वेतमाल्याम्बरधराय नमः।

Om Shvetamalyambaradharaya Namah।

74.

ॐ श्वेतगन्धानुलेपनाय नमः।

Om Shvetagandhanulepanaya Namah।

75.

ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः।

Om Dashashvarathasamrudhaya Namah।

76.

ॐ दण्डपाणये नमः।

Om Dandapanaye Namah।

77.

ॐ धनुर्धराय नमः।

Om Dhanurdharaya Namah।

78.

ॐ कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकाराय नमः।

Om Kundapushpojjvalakaraya Namah।

79.

ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः।

Om Nayanabjasamudbhavaya Namah।

80.

ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः।

Om Atreyagotrajaya Namah।

81.

ॐ अत्यन्तविनयाय नमः।

Om Atyantavinayaya Namah।

82.

ॐ प्रियदायकाय नमः।

Om Priyadayakaya Namah।

83.

ॐ करुणारससम्पूर्णाय नमः।

Om Karunarasasampurnaya Namah।

84.

ॐ कर्कटप्रभवे नमः।

Om Karkataprabhave Namah।

85.

ॐ अव्ययाय नमः।

Om Avyayaya Namah।

86.

ॐ चतुरस्रासनारूढाय नमः।

Om Chaturasrasanarudhaya Namah।

87.

ॐ चतुराय नमः।

Om Chaturaya Namah।

88.

ॐ दिव्यवाहनाय नमः।

Om Divyavahanaya Namah।

89.

ॐ विवस्वन्मण्डलाज्ञेयवासाय नमः।

Om Vivasvanmandalagyeyavasaya Namah।

90.

ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः।

Om Vasusamriddhidaya Namah।

91.

ॐ महेश्वरप्रियाय नमः।

Om Maheshvarapriyaya Namah।

92.

ॐ दान्ताय नमः।

Om Dantaya Namah।

93.

ॐ मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय नमः।

Om Merugotrapradakshinaya Namah।

94.

ॐ ग्रहमण्डलमध्यस्थाय नमः।

Om Grahamandalamadhyasthaya Namah।

95.

ॐ ग्रसितार्काय नमः।

Om Grasitarkaya Namah।

96.

ॐ द्विजराजाय नमः।

Om Dvijarajaya Namah।

97.

ॐ द्युतिलकाय नमः।

Om Dyutilakaya Namah।

98.

ॐ द्विभुजाय नमः।

Om Dvibhujaya Namah।

99.

ॐ द्विजपूजिताय नमः।

Om Dvijapujitaya Namah।

100.

ॐ औदुम्बरनगावासाय नमः।

Om Audumbaranagavasaya Namah।

101.

ॐ उदाराय नमः।

Om Udaraya Namah।

102.

ॐ रोहिणीपतये नमः।

Om Rohinipataye Namah।

103.

ॐ नित्योदयाय नमः।

Om Nityodayaya Namah।

104.

ॐ मुनिस्तुताय नमः।

Om Munistutaya Namah।

105.

ॐ नित्यानन्दफलप्रदाय नमः।

Om Nityanandaphalapradaya Namah।

106.

ॐ सकलाह्लादनकराय नमः।

Om Sakalahladanakaraya Namah।

107.

ॐ पलाशसमिधप्रियाय नमः।

Om Palashasamidhapriyaya Namah।

108.

ॐ चन्द्रमसे नमः।

Om Chandramase Namah।

109.

ॐ ग्रहाधिपाय नमः।

Om Grahadhipaya Namah।

110.

ॐ मुक्तिदाय नमः।

Om Muktidaya Namah।

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *