Lord Kuber Name (कुबेर भगवान नाम)

No
Name Mantra
English Name Mantra

1.

ॐ कुबेराय नमः।

Om Kuberaya Namah।

2.

ॐ धनदाय नमः।

Om Dhanadaya Namah।

3.

ॐ श्रीमाते नमः।

Om Shrimate Namah।

4.

ॐ यक्षेशाय नमः।

Om Yaksheshaya Namah।

5.

ॐ गुह्य​केश्वराय नमः।

Om Guhyakeshvaraya Namah।

6.

ॐ निधीशाय नमः।

Om Nidheeshaya Namah।

7.

ॐ शङ्करसखाय नमः।

Om Shankarasakhaya Namah।

8.

ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः।

Om Mahalakshmi Nivasabhuvaye Namah।

9.

ॐ महापद्मनिधीशाय नमः।

Om Mahapadma Nidhishaya Namah।

10.

ॐ पूर्णाय नमः।

Om Purnaya Namah।

11.

ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः।

Om Padma Nidhishvaraya Namah।

12.

ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः।

Om Shankhya Nidhinathaya Namah।

13.

ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः।

Om Makarakhya Nidhipriyaya Namah।

14.

ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः।

Om Sukhasampati Nidhishaya Namah।

15.

ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः।

Om Mukunda Nidhinayakaya Namah।

16.

ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः।

Om Kundakya Nidhinathaya Namah।

17.

ॐ नीलनित्याधिपाय नमः।

Om Nila Nityadhipaya Namah।

18.

ॐ महते नमः।

Om Mahate Namah।

19.

ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः।

Om Varannityadhipaya Namah।

20.

ॐ पूज्याय नमः।

Om Poojyaya Namah।

21.

ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः।

Om Lakshmisamrajya Dayakaya Namah।

22.

ॐ इलपिलापतये नमः।

Om Ilapila Pataye Namah।

23.

ॐ कोशाधीशाय नमः।

Om Koshadhishaya Namah।

24.

ॐ कुलोचिताय नमः।

Om Kulochitaya Namah।

25.

ॐ अश्वारूढाय नमः।

Om Ashvarudhaya Namah।

26.

ॐ विश्ववन्द्याय नमः।

Om Vishvavandyaya Namah।

27.

ॐ विशेषज्ञानाय नमः।

Om Visheshagyanaya Namah।

28.

ॐ विशारदाय नमः।

Om Visharadaya Namah।

29.

ॐ नलकूबरनाथाय नमः।

Om Nalakubara Nathaya Namah।

30.

ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।

Om Manigrivapitre Namah।

31.

ॐ गूढमन्त्राय नमः।

Om Gudhamantraya Namah।

32.

ॐ वैश्रवणाय नमः।

Om Vaishravanaya Namah।

33.

ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः।

Om Chitralekhamanah Priyaya Namah।

34.

ॐ एकपिनाकाय नमः।

Om Ekapinakaya Namah।

35.

ॐ अलकाधीशाय नमः।

Om Alakadheeshaya Namah।

36.

ॐ पौलस्त्याय नमः।

Om Paulastyaya Namah।

37.

ॐ नरवाहनाय नमः।

Om Naravahanaya Namah।

38.

ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः।

Om Kailasa Shailanilayaya Namah।

39.

ॐ राज्यदाय नमः।

Om Rajyadaya Namah।

40.

ॐ रावणाग्रजाय नमः।

Om Ravanagrajaya Namah।

41.

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः।

Om Chitra Chaitra Rathaya Namah।

42.

ॐ उद्यानविहाराय नमः।

Om Udyanaviharaya Namah।

43.

ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः।

Om Viharasukuthuhalaya Namah।

44.

ॐ महोत्सहाय नमः।

Om Mahotsahaya Namah।

45.

ॐ महाप्राज्ञाय नमः।

Om Mahapragyaya Namah।

46.

ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः।

Om Sadapushpaka Vahanaya Namah।

47.

ॐ सार्वभौमाय नमः।

Om Sarvabhaumaya Namah।

48.

ॐ अङ्गनाथाय नमः।

Om Anganathaya Namah।

49.

ॐ सोमाय नमः।

Om Somaya Namah।

50.

ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।

Om Saumyadi Keshvaraya Namah।

51.

ॐ पुण्यात्मने नमः।

Om Punyatmane Namah।

52.

ॐ पुरूहुतश्रियै नमः।

Om Puruhuta Shriyai Namah।

53.

ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः।

Om Sarvapunya Janeshvaraya Namah।

54.

ॐ नित्यकीर्तये नमः।

Om Nityakeertaye Namah।

55.

ॐ निधिवेत्रे नमः।

Om Nidhivetre Namah।

56.

ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः।

Om Lanka Praktana Nayakaya Namah।

57.

ॐ यक्षिनीवृताय नमः।

Om Yakshinee Vrutaya Namah।

58.

ॐ यक्षाय नमः।

Om Yakshaya Namah।

59.

ॐ परमशान्तात्मने नमः।

Om Parama Shantatmane Namah।

60.

ॐ यक्षराजे नमः।

Om Yaksharaje Namah।

61.

ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः।

Om Yakshini Hrudayaya Namah।

62.

ॐ किन्नरेश्वराय नमः।

Om Kinnareshvaraya Namah।

63.

ॐ किंपुरुशनाथाय नमः।

Om Kimpurushanathaya Namah।

64.

ॐ नाथाय नमः।

Om Nathaya Namah।

65.

ॐ खट्कायुधाय नमः।

Om Khatkayudhaya Namah।

66.

ॐ वशिने नमः।

Om Vashine Namah।

67.

ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः।

Om Ishanadaksha Parsvasthaya Namah।

68.

ॐ वायुवाय समास्रयाय नमः।

Om Vayuvaya Samasrayaya Namah।

69.

ॐ धर्ममार्गैस्निरताय नमः।

Om Dharma Margaisnirataya Namah।

70.

ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः।

Om Dharmasammukha Samsthitaya Namah।

71.

ॐ नित्येश्वराय नमः।

Om Nityeshvaraya Namah।

72.

ॐ धनाधयक्षाय नमः।

Om Dhanadhayakshaya Namah।

73.

ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः।

Om Ashtalakshmyashritalayaya Namah।

74.

ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः।

Om Manushya Dharmanyai Namah।

75.

ॐ सकृताय नमः।

Om Sakrutaya Namah।

76.

ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः।

Om Kosha Lakshmi Samashritaya Namah।

77.

ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।

Om Dhanalakshmi Nityavasaya Namah।

78.

ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः।

Om Dhanyalakshminivasa Bhuvaye Namah।

79.

ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः।

Om Ashtalakshmi Sadavasaya Namah।

80.

ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः।

Om Gajalakshmi Sthiralayaya Namah।

81.

ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।

Om Rajyalakshmi Janmagehaya Namah।

82.

ॐ धैर्यलक्ष्मी-कृपाश्रयाय नमः।

Om Dhairyalakshmi-Krupashrayaya Namah।

83.

ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः।

Om Akhandaishvarya Samyuktaya Namah।

84.

ॐ नित्यानन्दाय नमः।

Om Nityanandaya Namah।

85.

ॐ सुखाश्रयाय नमः।

Om Sukhashrayaya Namah।

86.

ॐ नित्यतृप्ताय नमः।

Om Nityatruptaya Namah।

87.

ॐ निधित्तरै नमः।

Om Nidhittarai Namah।

88.

ॐ निराशाय नमः।

Om Nirashaya Namah।

89.

ॐ निरुपद्रवाय नमः।

Om Nirupadravaya Namah।

90.

ॐ नित्यकामाय नमः।

Om Nityakamaya Namah।

91.

ॐ निराकाङ्क्षाय नमः।

Om Nirakankshaya Namah।

92.

ॐ निरूपाधिकवासभुवये नमः।

Om Nirupadhika Vasabhuvaye Namah।

93.

ॐ शान्ताय नमः।

Om Shantaya Namah।

94.

ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।

Om Sarvagunopetaya Namah।

95.

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

Om Sarvagyaya Namah।

96.

ॐ सर्वसम्मताय नमः।

Om Sarvasammataya Namah।

97.

ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः।

Om Sarvanikaruna Patraya Namah।

98.

ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः।

Om Sadanandakripalayaya Namah।

99.

ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः।

Om Gandharvakula Samsevyaya Namah।

100.

ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः।

Om Saugandhika Kusumapriyaya Namah।

101.

ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः।

Om Svarnanagari Vasaya Namah।

102.

ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः।

Om Nidhipitha Samasthayai Namah।

103.

ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः।

Om Mahameruttarasthayai Namah।

104.

ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः।

Om Maharshigana Samstutaya Namah।

105.

ॐ तुष्टाय नमः।

Om Tushtaya Namah।

106.

ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः।

Om Shurpanaka Jyeshthaya Namah।

107.

ॐ शिवपूजारताय नमः।

Om Shivapujarataya Namah।

108.

ॐ अनघाय नमः।

Om Anaghaya Namah।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *